Χονδρική πώληση

Η εταιρία   ΠΑΥΛΙΔΗΣ  δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, με έμφαση στα καρύδια, και τα  ξερά σύκα. Έχοντας πολυετή εμπειρία διευρήνουμε την δραστηριότητα μας στην χονδρική και την υπερχονδρική πώληση όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της έδρας μας, αλλα και σε χώρες των βαλκανίων.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην  ποιότητα των προϊόντων μας συμβαδίζοντας πλήρως με τις απαιτήσεις τις εποχής σε σχέση με τον τεχνολογικό εξοπλισμό συντήρησης και συσκευασίας των προϊόντων μας.

 
Εμπειρία γνώση συνέπεια

Με επιτυχημένη πορεία εμπορίας, επεξεργασίας, τυποποίησης και διανομής ξηρών καρπών και άλλων συναφών προϊόντων.